اخبار و مقالات وب سایت

دندان مصنوعی بدون سقف
یکی از خدمات دندانسازی محلات ساخت دندان مصنوعی بدون سقف می باشد ودرصورتی که بیمار دارای لثه قوی باشد ساخت دندان مصنوعی بی سقف امکانپذیر هست
ادامه مطلب
دندانسازی محلات
دندانسازی محلات چرا دندانسازی مهر محلات!!
ادامه مطلب
تعمیر دندان مصنوعی شکسته و رفع لقی دندان مصنوعی در دندانسازی محلات
یکی از خدمات دندانسازی مهر محلات تعمیر دندان مصنوعی شکسته ورفع لقی دندان مصنوعی بصورت یکروزه (کمتر از۳ساعت)می باشد.
ادامه مطلب
دندانسازی محلات
ساخت یک روزه دندان مصنوعی در شهرستان محلات ودلیجان
ادامه مطلب
دندان مصنوعی طرح لمینت در محلات
دندان مصنوعی طرح لمینت چیست؟ دندان مصنوعی طرح لمینت نوعی از دندان مصنوعی متحرک است که بعلت آناتومی زیبا و همچنین رنگ سفید(بلیچ)به دندان مصنوعی طرح لمینت معروف شده است
ادامه مطلب