دندان مصنوعی با نمای طبیعی در دندانسازی مهر محلات

1402-12-11
چیدمان طبیعی دندان مصنوعی در دندانسازی مهر محلات، چیدمان مطابق آناتومی صورت بیمار و دقیقا مشابه دندانهای طبیعی!!
دندان مصنوعی با نمای طبیعی در دندانسازی مهر محلات

دندانسازی مهر محلات در صورت نوبتگیری دندان مصنوعی را بصورت یکروزه قالبگیری وتحویل می نماید

در دندانسازی مهر محلات از بهترین متریال دندان مصنوعی استفاده و چیدمان دندان مصنوعی بصورت طبیعی وهمشکل دندانهای طبیعی انجام میشود ، از جمله مراحلی که در بسیاری از دندانسازی ها انجام نمی پذیرد چیدمان طبیعی دندان مصنوعی است که این کار در دندانسازی مهر محلات به نحو احسن انجام و دندان مصنوعی طبیعی ومطابق آناتومی صورت هر شخص ساخته می شود شما میتوانید با دیدن نمونه کارهای دندانسازی مهر محلات متوجه این موضوع شوید 

پست های مرتبط