دندان ژله ای محلات

1402-01-22
دندان ژله ای در محلات در دندانسازی محلات بهترین نوع لثه ژله ای دندان مصنوعی آلمانی برای لثه های مستعدِ این کار که اغلب لثه های صاف و تحلیل رفته میباشد استفاده می‌شود ولی باید بدانید لثه ژله ای فقط مناسب لثه های ذکر شده میباشد ودر صورت استفاده از لثه ژله ای برای لثه هایی با دیواره مناسب باید معایب لثه ژله ای را در نظر داشت که می‌تواند به لثه ها آسیب وارد کند و باعث نرم شدن بافت لثه شود این نوع لثه ها باکتریال است یعنی باسرعت زیادی جرم میگیرد ودرصورت عدم رعایت نظافت دندان مصنوعی محلی برای جمع شدن میکروب وباکتری در دهان میشود پس برای لثه های معمولی با دیواره مناسب به هیچ وجه استفاده از لثه نرم دندان مصنوعی یا همان لثه ژله ای توصیه نمیشود عمر لثه ژله ای حدود دوسال میباشد که پس از فرسوده شده آن میتوان لثه را تعویض نمود ونیازی به تعویض دندان مصنوعی نیست
دندان ژله ای محلات

پست های مرتبط