معرفی حسینیه شهید محلاتی - مرحوم حسین سروش

1400-07-25
حسینیه شهید محلاتی شهرستان محلات یکی از مراکز مذهبی در شهرستان محلات می باشد که از بانیان و خدمت گذاران آن مرحوم حسین سروش بود. بین میدان حاج مصطفی خمینی و میدان چنار قرار دارد.
معرفی حسینیه شهید محلاتی - مرحوم حسین سروش

مرحوم حسین سروش یکی از مداحان قدیمی شهرستان محلات بود که هر ساله در مراسم مختلف مذهبی به ویژه محرم در حسینیه محلات به برگزاری مراسم و مداحی می پرداخت. حاج حسین سروش در شهریور ماه 1400 شمسی جان به جان آفرین تسلیم نمودند.

حسینیه شهید محلاتی به پاس زحمات مرحوم حسین سروش هر ساله پذیرای عذاران بود و علاوه بر برپایی مراسم مذهبی در درون حسینیه بر پا کننده مراسم زنجیرزنی خیابانی هم بود.

مسیرهای دسترسی:

1- درب ورودی اول حسینیه شهید محلاتی در شهرستان محلات فی مابین میدان حاج آقا مصطفی خمینی و میدان چنار قرار دارد.

2- درب ورودی دوم در کوچه فی مابین خیابان شهید رجایی و بازار محلات قرار دارد.

Screenshot 2021-10-17 093427

پست های مرتبط