معرفی میدان نماز شهرستان محلات

1400-07-25
معرفی میدان نماز شهرستان محلات
معرفی میدان نماز شهرستان محلات

میدان نماز واقع در شهرستان محلات یکی از میدان های بسیار کوچک و قدیمی در شهرستان محلات است.

این میدان به سمت شمال یک طرفه و از بالا به پایین، از سمت غربی دو طرفه و به سمت خیابان آیت الله مقدسی، از سمت شرق به سمت میدان چنار و از جنوب به سمت میدان استقلال یک طرفه و به سمت جنوب می باشد.

این میدان انقدر کوچک هست که در نقشه زیر به شکل یه چهارراه در آمده است. از مهمترین مکان ها در اطراف این میدان مسجد القائم می باشد که یکی از مراکز مذهبی مهم این شهرستان می باشد که گاهی میزبان نمازهای جمعه نیز می باشد.

Screenshot 2021-10-17 081629

پست های مرتبط