اطلاع رسانی در مورد مشتریان

1394-09-10
خداوند راشاکریم و مفتخریم در این چند سال به خیل عظیمی از مردم که از جای جای مختلف ایران به ما مراجعه نمودند خدمت رسانی کردیم
اطلاع رسانی در مورد مشتریان

خداوند راشاکریم و مفتخریم در این چند سال به خیل عظیمی از مردم که از جای جای مختلف ایران به ما مراجعه نمودند خدمترسانی کردیم

بالاترین مراجعه به لابراتوار ما درسال 93 جهت ساخت دندان مصنوعی را به ترتیب مردم چندشهر ذیل دارا بودند":

به ترتیب ازبیشترین مراجعه:

-اهالی استان مرکزی-قزوین-تهران-کرج-الیگودرز-اصفهان-شهرکرد-کاشان-خرم آباد-ازنا-زنجان-قم-کوهدشت-دزفول-نائین-درود-ورامین-شهرضا-بوئین زهرا-اردبیل-یاسوج-بروجرد-شیراز-اهواز-تبریز-و.......

مراجعه فقط بانوبت قبلی

اطلاعات تماس شهر داندان را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

لینک

پست های مرتبط